Motorsykler og motorsport

by:
Tags :
Category :Motorsport

 

Motorsport er ikke bare biler. Det er mange forskjellige grener hvor motorsykler er alt som gjelder. Det første motorsykkelløpet i Norge er kanskje så langt tilbake som 1902. Da var det løp i Oslo.

Motorsykler konkurrerer på bane, veier og i naturen. Man har motorsykler som går ekstremt fort og man har sykler som kan klatre opp de bratteste bakker. Noen motorsykkelløp går ikke på hvor fort nødvendigvis man må kjøre men heller at man skal ha full kontroll på sykkelen og at man ikke skal ha føttene i bakken. Det er kontroll som viser styrke og at man kan beherske sykkelen fullstendig.

Det koster ganske mye penger å drive med motorsykkel, men man kan gjøre mer selv enn med bil. Folk som kjører sykkel er også ganske flinke til å skru sykkel. En konsekvens ved å kjøre sykkel er at man også må fikse den. Det er ikke bare bare å holde en motorsykkel ved like. Det må mye puss og renslighet for at alt skal gå helt perfekt.