Rallycross som motorsport

by:
Tags :
Category :Motorsport

 

Rallycross er en veldig populær motorsport hvor man kjører biler som er serieproduserte. Man må forandre på bilene noe slik at de tåler drøkket man får ved å kjøre fort og på annet dekke enn kun asfalt. Rallycross kjøres på bane eller avsperret område. Man bruker et avsperret område slik at man kan kjøre så fort man kan. Det er en øvelse der man skal vinne ved å kjøre raskest, så det er en sprint. Man starter ikke alle bilene på en gang, hvis man ikke kan. Er man på bane kan det passe seg å starte alle bilene på en gang og la de slåss om hvem som kommer frem først.

Kjører de på avsperrede gårdsveier eller andre områder, så sperrer man av områdene og lar en og en bil kjøre av gangen. Da er det raskeste bil som vinner totalt. Denne sporten heter Rally. Petter Solberg er en norsk som har vunnet dette sirkuset et år, men det er franske Sebastian Loew som er kongen av denne idretten. Han har vunnet alt som kan vinnes og har vunnet mest.

Det er altså en forskjell på Rally og Rallycross. Rally er den tøffeste av de hvor man kjører på skogsveier og i landsbyer. Dette var måten Petter Solberg ble tent på sporten. Han vokste opp i Spydeberg og var kjent for å kjøre veldig fort på indreveiene. Rallycross er baneidretten og den idretten som ikke er like spennende å se på.

I Rally må man ha to personer per bil. Den ene personen kjører mens den andre personen sitter ved siden av og forteller den som kjører hvor han skal kjøre. Han er da kartleser og ved å bruke noen enkle fraser sier om sjåføren skal kjøre til høyre eller til venstre. Det er en utfordrende jobb å holde tunga rett i munn. Man må være klar over hva man sier og sjåføren må reagere raskt når han blir fortalt hva han skal gjøre. Det er ikke så lett og alltid høre hva man skal gjøre.

Man må samtidig bedømme hvordan bilen reagerer i den farten man holder på dekket man kjører på. Kjører man på grus vil bilen kjøre annerledes enn om man kjører på asfalt. Bruker man forskjellige dekk må dette huskes.